Loa Phường Blog

Vì sao truyền thông dân chửi không vui trước thành công của Hội nghị Trung ương 5 ?

 Loa Phường


Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thành công tốt đẹp cùng với khẳng định về sự đoàn kết, thống nhất cao trong Bộ Chính tri, Ban Bí thư sau quá trình kiểm điểm, đánh giá thẳng thawnsm, xây dựng trong nội bộ.

Tại Hội nghị này, Đảng ta đã có nhiều quyết định quan trọng mang tính đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn; kinh tế tập thể và cùng nhiều quyết sách quan trọng khác về đất đai, chứng khoán, bất động sản; về đấu tranh phòng, chống “giặc nội xâm”, tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Hội nghị không chỉ hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thực hiện Chương trình toàn khóa mà còn đáp ứng tốt yêu cầu cần thiết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo thêm các nguồn lực và động lực mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phấn đấu đến năm 2030, nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Thế nhưng, những người kẻ tự xưng “yêu nước, đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam” và các trang tin “lề dân” lại không nghĩ như thế. Trước Hội nghị thì họ tung tin về “đấu đá phe phái” trong Đảng, rằng sẽ có “thay đổi cách mạng về nhân sự”, sẽ bế tắc, không đem lại lối thoát cho các vấn đề quan trọng hiện nay của đất nước… Sau Hội nghị, họ hùa nhau viết bài, tung tin bịa đặt, cố tình xuyên tạc kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII rằng “Việt Nam đã lâm vào thế cùng đường, bế tắc”,  nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, gây rối, cản trở quân và dân ta thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Thái độ, hành vi của những người bất mãn là sai trái, thiếu thiện chí, không có ý thức xây dựng, thậm chí là khiêu khích, kích động, phủ nhận sạch trơn mọi cố gắng và những thành tựu đã đạt được của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng Hội nghị Trung ương 5 của Đảng để phao tin đồn nhảm, “tạo sóng”, gây “bão dư luận” trong xã hội ta cốt để nhân dân ta hoang mang, mất niềm tin vào Đảng, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Mũi nhọn chống phá mới của chúng là hướng vào xuyên tạc đường lối chính trị – quân sự, các nội dung chiến lược quân sự, quốc phòng và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, phao tin Quân đội nhân dân Việt Nam sợ vũ khí công nghệ cao, đã mất sức chiến đấu; quy kết, buộc tội Đảng ta “không đủ năng lực lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”, tuyên truyền xuyên tạc “Việt Nam đang đứng trước nguy mất biển, đảo”; “bị cô lập”, v.v..

 Những giọng điệu lạc lõng, sự xuyên tạc kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và đường lối đổi mới của Đảng có thể làm quân và dân ta chạnh lòng; song chính điều ấy lại khẳng định rõ hơn tầm vóc, giá trị và ý nghĩa những thành tựu, kết quả to lớn mà quân và dân ta đã giành được. Nó khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo của Nghị quyết Đại hội XIII và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới đất nước. Nó chứng tỏ chúng ta càng đổi mới thành công thì các thế lực thù địch càng sôi lên như “đỉa phải vôi”, càng ra sức chống phá.

23 nhận xét:

 1. Những giọng điệu lạc lõng, sự xuyên tạc kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và đường lối đổi mới của Đảng có thể làm quân và dân ta chạnh lòng; song chính điều ấy lại khẳng định rõ hơn tầm vóc, giá trị và ý nghĩa những thành tựu, kết quả to lớn mà quân và dân ta đã giành được. Nó khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo của Nghị quyết Đại hội XIII và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới đất nước. Nó chứng tỏ chúng ta càng đổi mới thành công thì các thế lực thù địch càng sôi lên như “đỉa phải vôi”, càng ra sức chống phá.

  Trả lờiXóa
 2. Hội nghị không chỉ hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thực hiện Chương trình toàn khóa mà còn đáp ứng tốt yêu cầu cần thiết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo thêm các nguồn lực và động lực mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phấn đấu đến năm 2030, nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Điều này khẳng định được tính đúng đắn, sáng tạo của Nghị Quyết Đại hội XIII và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới đất nước.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nó khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo của Nghị quyết Đại hội XIII và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới đất nước. Nó chứng tỏ chúng ta càng đổi mới thành công thì các thế lực thù địch càng sôi lên như “đỉa phải vôi”, càng ra sức chống phá.

   Xóa
 3. Để tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thành công những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, chúng ta phải nhận thức thật đầy đủ và đúng đắn hơn nữa về vị trí, vai trò có ý nghĩa chiến lược lâu dài của phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; coi đây là cơ sở và lực lượng đặc biệt quan trọng để phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá và sức mạnh con người Việt Nam…

  Trả lờiXóa
 4. Trong thời gian tới phải tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết của Trung ương lần này về phát triển kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu và tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta.

  Trả lờiXóa
 5. Thành công của Hội nghị Trung ương lần này, ngoài sự nỗ lực tích cực, đầy tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Trung ương, các đồng chí tham dự Hội nghị, các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan và cán bộ tham mưu, còn có phần đóng góp quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, đặc biệt là các đồng chí cán bộ lão thành, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, những người luôn luôn quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng và có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho công việc chung của Đảng và Nhà nước

  Trả lờiXóa
 6. Với thành công của Hội nghị lần này và với truyền thống đoàn kết, nhất trí trong Đảng, trước hết là trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất định chúng ta sẽ tổ chức thực hiện thành công các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Trả lờiXóa
 7. Đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước việc chuẩn bị, tổ chức các hội nghị, sự kiện của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên.

  Trả lờiXóa
 8. Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch luôn thay đổi theo từng giai đoạn, nhưng chung quy lại chúng đều nhằm vào một số điểm trọng yếu, trong đó lấy chống phá về chính trị làm chủ đạo; lợi dụng các vấn đề nhân quyền, tôn giáo, dân tộc làm ngòi nổ; kết hợp với các mũi tấn công trên lĩnh vực kinh tế và ngoại giao làm hậu thuẫn.

  Trả lờiXóa
 9. Mỗi cá nhân, tiên phong là các cán bộ đảng viên cần luôn đề cao cảnh giác, nhận diện rõ những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động lôi kéo hoạt động chống đối, khủng bố phá hoại của các thế lực thù địch phản động, nhất là tren không gian mạng.

  Trả lờiXóa
 10. Nhận biết những thủ đoạn nói trên, mỗi cá nhân sẽ tự biến mình thành một chủ thể đấu tranh với những âm mưu gây rối, xuyên tạc với mục đích chống phá chính quyền. Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền cho mọi người thường xuyên cảnh giác, tuyệt đối không nghe theo các tổ chức phản động. Nếu phát hiện những hoạt động có biểu hiện nghi vấn của những tổ chức, cá nhân thì có biện pháp báo ngay với cơ quan chức năng để kip thời ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định pháp luật.

  Trả lờiXóa
 11. Đã thành lệ, cứ mỗi dịp Đảng, Nhà nước ta có sự kiện từ Đại hội Đảng đến các hội nghị Trung ương; kỳ họp Quốc hội hay các chính sách mới của Chính phủ được ban hành, đến những hoạt động thường ngày của chính quyền các cấp và mọi vấn đề trong các lĩnh vực của đời sống xã hội... các phần tử cơ hội, phản động đều ra sức lợi dụng, triệt để khai thác để công kích, xuyên tạc Đảng, Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 12. Tin tưởng rằng, Hội nghị thành công tốt đẹp, những kết quả mà Đảng ta đã đạt được trong thời gian qua sẽ tiếp tục được phát huy. Niềm tin ấy lại chính là sức mạnh đập tan những giọng điệu và sự xuyên tạc với dụng ý xấu xa.

  Trả lờiXóa
 13. Kết quả hội nghị Trung ương 5 khóa XIII sẽ góp phần quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân ta, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đó là những bằng chứng sát thực nhất để phản bác lại những suy diễn chủ quan, xuyên tạc của các nhà dân chủ tự xưng.

  Trả lờiXóa
 14. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

  Trả lờiXóa
 15. Trên thực tế, tại Hội nghị, các đồng chí Uỷ viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị Trung ương 5 đã tập trung công sức, trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, tổng kết thực tiễn, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án.

  Trả lờiXóa
 16. Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành có chất lượng cao một khối lượng công việc lớn, rất quan trọng. Hội nghị đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương, định hướng cơ bản, quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

  Trả lờiXóa
 17. Thành công của Hội nghị Trung ương lần này, ngoài sự nỗ lực tích cực, đầy tinh thần trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Trung ương, các đồng chí tham dự Hội nghị, các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan và cán bộ tham mưu, còn có phần đóng góp quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, đặc biệt là các đồng chí cán bộ lão thành, các chuyên gia, nhà nghiên cứu yêu nước,...

  Trả lờiXóa
 18. Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII họp từ ngày 4 đến ngày 10-5-2022, tại Hà Nội, thảo luận, cho ý kiến và quyết định 6 vấn đề về nội dung của Hội nghị. Dư luận xã hội rất đồng tình với những vấn đề mà Trung ương nêu ra trong Hội nghị này; đánh giá cao kết quả của Hội nghị. Tuy nhiên, trước, trong và sau Hội nghị, trên các trang mạng tung ra một loạt bài viết có tính khiêu khích, nhằm chia rẽ nội bộ, đả kích vào Hội nghị.

  Trả lờiXóa
 19. Những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất lớn, rất khó và rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu: Đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2015; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới…

  Trả lờiXóa
 20. Riêng vấn đề thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có người viết bài đăng trên mạng cho rằng, đây là “thất bại của việc phòng, chống tham những ở Trung ương, vì ở Trung ương không chống được, thì mới nhờ cậy ở địa phương”. Thực ra, vấn đề không phải như vậy, mà ở chỗ Trung ương tăng cường phòng, chống tham nhũng trên quy mô rộng lớn hơn, bao quát hơn, toàn diện hơn, mang tính hệ thống hơn. Vì vậy, có thể nói đây là chủ trường đúng.

  Trả lờiXóa
 21. Nhìn lại lịch sử, mỗi khi đứng trước những vấn đề gai góc, Đảng dựa vào nhân dân và trí tuệ của Đảng để giải quyết. Sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân là cội nguồn để Đảng lãnh đạo vượt qua khó khăn, thử thách mang lại thành công. Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII là một biểu hiện của tinh thần đó. Mọi luận điệu xuyên tạc Hội nghị Trung ương 5 đã và đang bị dư luận xã hội phê phán.

  Trả lờiXóa
 22. Tổng Bí thư Nguyễn Phú tin tưởng với thành công của Hội nghị và với truyền thống đoàn kết, nhất trí trong Đảng, trước hết là trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất định chúng ta sẽ tổ chức thực hiện thành công các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 5, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Trả lờiXóa

Banner Quảng Cáo

Banner Quảng Cáo

Loa Phường

Khẩu hiệu

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO
Gửi tin nhắn qua Mail: loaphuongblog2015@gmail.com; chúng tôi sẽ liên hệ và thỏa thuận

Translate (Dịch sang ngôn ngữ khác)

Bài đăng phổ biến

Thống kê

Fanpage

Lưu trữ Blog