Loa Phường Blog

Vượt kế hoạch thu thuế dù dịch bệnh Covid là “nhà nước giỏi tận thủ”?

 Loa Phường

Trước thông tin báo chí cho biết, “Thu ngân sách 11 tháng vượt đích cả năm” khiến Việt tân và làng zân chủ công kích, vu cáo rằng, “Dân thì chết đói vì covid hoành hành nhưng nhà nước vẫn vượt kế hoạch thu. Các doanh nghiệp thì đóng cửa, công nhân mất việc điêu đứng nhưng ngân sách vẫn dư thừa... chứng tỏ nhà nước này giỏi tận thu thật, thu mà dân không dám hé miệng kêu tiếng nào”, thực tế ra sao?

 

Thực tế báo chí đã nói rõ, nguồn thu vượt kế hoạch xuất phát từ 3 nguồn thu chính là nhờ giá dầu thô tăng cao vượt 65% dự toán và tăng 20% so cùng kỳ, xuất nhập khẩu tăng mạnh vượt 17% dự toán và tăng 24% so cùng kỳ và thu nội địa.

Riêng khoản thu nội địa 11 tháng đầu năm vượt 1% dự toán cả năm nhờ 8 trên 12 khoản thu đóng góp chủ yếu đều đạt hoặc vượt dự toán, chủ yếu là nhờ tăng thu từ đầu tư chứng khoán và chuyển nhượng bất động sản. Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm, thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán tăng gấp 2,9 lần cùng kỳ, thu từ chuyển nhượng bất động sản cũng tăng 70% lên 11.000 tỷ đồng hoặc các doanh nghiệp đạt tăng trưởng nóng như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Đồng thời, báo cáo tài chính cũng chỉ rõ, tổng thể cân đối ngân sách 11 tháng có thặng dư, trong đó ngân sách trung ương bội chi, ngân sách địa phương thặng dư lớn. Ngân sách Trung ương bội chi là thấy rõ vì rất nhiều gói hỗ trợ Covid, cũng như trích xuất tất cả nguồn ngân sách dự trữ, ngân sách phòng ngừa vào chống dịch, còn ngân sách địa phương tăng thu nhờ những nguồn tăng nói trên. Do đó, Bộ Tài chính đã phát hành trái phiếu Chính phủ đảm bảo nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương và thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn. Tính đến ngày 26/11, 288.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được phát hành, với kỳ hạn bình quân 13,5 năm, lãi suất bình quân 2,28% một năm.

Thực tế đó, chứng minh rõ ràng, dù trong dịch bệnh, ngân sách bội chi do huy động mọi nguồn lực chống dịch, nhưng nhờ một số nguồn thu nói trên mà thu ngân sách vượt dự toán. Nó còn cho thấy, quyết sách đúng đắn khi vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế với bước đi hài hòa, kịp thời, vẫn giúp đất nước kiểm soát dịch bệnh, không rơi vào khủng hoảng, thậm chí, nhờ dấu mỏ tăng giá nên vượt thu.

Điều đó còn chứng minh, Việt tân và đám zân chủ mạng nỗ lực chống phá công tác phòng chống dịch suốt 2 năm qua với ảo tưởng đất nước sẽ khủng hoảng, dân chúng sẽ nổi loạn, chế độ sụp đổ để chúng có cơ hội ngóc cổ, chính biến tan tành mây khói!

 

12 nhận xét:

 1. Trước thông tin báo chí cho biết, “Thu ngân sách 11 tháng vượt đích cả năm” khiến Việt tân và làng zân chủ công kích, vu cáo rằng, “Dân thì chết đói vì covid hoành hành nhưng nhà nước vẫn vượt kế hoạch thu. Các doanh nghiệp thì đóng cửa, công nhân mất việc điêu đứng nhưng ngân sách vẫn dư thừa... chứng tỏ nhà nước này giỏi tận thu thật, thu mà dân không dám hé miệng kêu tiếng nào”, thực tế ra sao?

  Trả lờiXóa
 2. Thực tế đó, chứng minh rõ ràng, dù trong dịch bệnh, ngân sách bội chi do huy động mọi nguồn lực chống dịch, nhưng nhờ một số nguồn thu nói trên mà thu ngân sách vượt dự toán. Nó còn cho thấy, quyết sách đúng đắn khi vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế với bước đi hài hòa, kịp thời, vẫn giúp đất nước kiểm soát dịch bệnh, không rơi vào khủng hoảng, thậm chí, nhờ dấu mỏ tăng giá nên vượt thu.

  Trả lờiXóa
 3. Riêng khoản thu nội địa 11 tháng đầu năm vượt 1% dự toán cả năm nhờ 8 trên 12 khoản thu đóng góp chủ yếu đều đạt hoặc vượt dự toán, chủ yếu là nhờ tăng thu từ đầu tư chứng khoán và chuyển nhượng bất động sản. Chỉ tính riêng trong nửa đầu năm, thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán tăng gấp 2,9 lần cùng kỳ, thu từ chuyển nhượng bất động sản cũng tăng 70% lên 11.000 tỷ đồng hoặc các doanh nghiệp đạt tăng trưởng nóng như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

  Trả lờiXóa
 4. Điều đó còn chứng minh, Việt tân và đám zân chủ mạng nỗ lực chống phá công tác phòng chống dịch suốt 2 năm qua với ảo tưởng đất nước sẽ khủng hoảng, dân chúng sẽ nổi loạn, chế độ sụp đổ để chúng có cơ hội ngóc cổ, chính biến tan tành mây khói!

  Trả lờiXóa
 5. Thực tế báo chí đã nói rõ, nguồn thu vượt kế hoạch xuất phát từ 3 nguồn thu chính là nhờ giá dầu thô tăng cao vượt 65% dự toán và tăng 20% so cùng kỳ, xuất nhập khẩu tăng mạnh vượt 17% dự toán và tăng 24% so cùng kỳ và thu nội địa.

  Trả lờiXóa
 6. Làng dân chủ này chẳng biết làm thế nào để hợp với của chúng, khi chính quyền ta nguồn thu ngân sách ít ỏ, hay ngân sách nhà nước còn rất ít thì chúng cũng lên bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ rằng nhà nước này sắp sụp đổ, không biết làm gì để ngân sách nhà nước bị hết, hay bảo răng chính quyền ăn nhiều quá nên ngân sách nhà nước cũng hết.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tuy nhiên sau khi chính quyền ta thu ngân sách tháng 11 vượt đích cả năm thi chúng lại xốn xáo lên hẳn rằng khi tình dịch kho khăn, đời sống nhân dân khổ cực thì chính quyền lại thu ngân sách vượt dích cả năm, trong khí đó chủ yếu nguồn sách thu được là do giá dầu tăng và xuất khẩu tăng trưởng mạnh. ấy vậy mà chúng ngứa mồm lại bảo chinnhs quyền ăn chặn tiền của dân. Cái đám rạn chủ nay cũng chỉ có cái mồm để đi khoác loác chứ chẳng làm được trò trống gi hết.

   Xóa
 7. Cái làng rận chủ này chúng chỉ biết đi bịa đặt, xuyên tạc để mà câu view, chống phá chính quyền ta chứ chẳng mang lại được lợi ích gì cho đất nước ta hết. Đáng lẻ ra thu ngân sách nhà nước tăng vượt đích cả năm thì chúng nên mừng thay vì đất nước này vẫn đang tăng trưởng khi đại dịch covid vẫn đang hoahf hành, ngược lại chúng lại đi bịa đặt, xuyên tạc nhà nước lại đi cướp tiền của nhân dân. Đúng là 1 lũ súc vật chỉ biết nhận tiền bố thí của những kẻ ngoại quốc để đi chống phá đất nước đã sinh ra tổ tiên của chúng.

  Trả lờiXóa
 8. Dù trong dịch bệnh, ngân sách bội chi do huy động mọi nguồn lực chống dịch, nhưng nhờ một số nguồn thu nói trên mà thu ngân sách vượt dự toán. Nó còn cho thấy, quyết sách đúng đắn khi vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế với bước đi hài hòa, kịp thời, vẫn giúp đất nước kiểm soát dịch bệnh, không rơi vào khủng hoảng, thậm chí, nhờ dấu mỏ tăng giá nên doanh thu tăng. Vì vậy đám rận chủ sẽ sớm hoảng loạn vì những điêu mà ta làm được chũng không ngờ tới.

  Trả lờiXóa
 9. Có lẽ lúc này Việt tân và đám zân chủ mạng nỗ lực chống phá công tác phòng chống dịch suốt 2 năm qua với ảo tưởng đất nước sẽ khủng hoảng, dân chúng sẽ nổi loạn, chế độ sụp đổ để chúng có cơ hội ngóc cổ. Chũng sủa to cả năm nhưng đến giờ chẳng có gì xảy ra cả, sao chỉ vì 2 năm dịch bệnh mà chế dộ vững chắc có thể thay đổi được.

  Trả lờiXóa
 10. Dịch Covid 19 là đại dịch mà cả thế giới phải gành chịu, bất cứ quốc gia nào cũng phải trải qua và chống chọi với nó. Việt Nam trong suốt những thời gian chống dịch từ đâu đa có rất nhiều thành tích, vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch và nhanh chóng bình thường mới. Vậy vì đâu mà chúng nói lời xằng bậy? Thật nhảm nhí

  Trả lờiXóa
 11. Nhiều nước mắc dịch thì kim ngạch xuất nhập khẩu đều giảm; tuy nhiên Việt Nam thì lại khác : năm nay kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đã đạt gần 600 tỷ Đô (tương đương trên 13,8 triệu tỷ VN đồng lận!), tăng hơn cùng kỳ 25%. Vậy thì điều đương nhiên là thu ngân sách năm nay đạt và vượt chỉ tiêu do số thu tuyệt đối từ thuế xuất nhập khẩu là rất lớn, chưa kể tăng thu từ dầu do giá tăng, thực tế số thu từ nội địa chiếm tỷ trọng không cao trong tổng nguồn thu năm nay!. Thế mà bọn Việt Tân lại gán cho Nhà nước Việt Nam lại tận thu của dân trong mùa dịch giã thì đúng là một bọn vừa đui vừa ngu vậy. Ngay như số lượng người bị mắc covitd, người bị cách ly đều được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt lên đến trên 1 triệu người, cán bộ, y tế, công an, quân đội, tổ covitd cộng đồng cũng tới hàng trăm ngàn người vv... khi chống dịch thì đều được hưởng chế độ riêng theo qui định về chống dịch từ ngân sách cả, vậy thì Nhà nước tận thu cái gì, từ xác lũ Việt Tân hả?.

  Trả lờiXóa

Banner Quảng Cáo

Banner Quảng Cáo

Loa Phường

Khẩu hiệu

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO
Gửi tin nhắn qua Mail: loaphuongblog2015@gmail.com; chúng tôi sẽ liên hệ và thỏa thuận

Translate (Dịch sang ngôn ngữ khác)

Bài đăng phổ biến

Thống kê

Fanpage

Lưu trữ Blog