Loa Phường Blog

Tổng quan chiến dịch phản đối Đảng CSVN kỷ luật đảng viên Chu Hảo (Kỳ 2)


Loa Phường
Bàn về lý do khiến Chu Hảo bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xử lý, nổi bất có bài viết hôm 31/10 của ông Phạm Đức Tiến, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu của UBKT Trung ương, thì ông Chu Hảo đã có một quá trình vi phạm kéo dài và có tính hệ thống từ năm 2005 đến nay, chủ yếu trên 3 điểm.
Kết quả hình ảnh cho Chu Hảo
Thứ nhất, với cương vị Tổng Biên tập, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, ông Hảo đã xuất bản nhiều cuốn sách có nội dung trái với đường lối, chủ trương của Đảng. Cụ thể, trong các năm 2005-2009, ông Hảo đã xuất bản 5 cuốn sách bị cơ quan chức năng thẩm định, xử lý cấm phát hành - là cuốn “Đường về nô lệ” của F.A. Hayek, cuốn “Karl Marx” của Peter Singer, các cuốn “Tranh luận để đồng thuận”,  “Việt Nam thay đổi và hạnh phúc” và “Ông Sáu Dân trong lòng dân” của nhiều tác giả trong nước. Dù đã bị kỷ luật khiển trách vào năm 2009, ông Hảo vẫn tiếp tục xuất bản những cuốn sách có nội dung vi phạm, trong đó có 2 cuốn nội dung vi phạm về chính trị, tư tưởng bị cấm phát hành; 17 cuốn sách sai phạm ở mức độ ít nghiêm trọng và 5 cuốn không được phép tái bản.
Thứ hai, ông Hảo đã tham gia soạn, ký nhiều kiến nghị, thư ngỏ, bài viết có nội dung vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Điển hình là “Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992”, nêu lên 7 kiến nghị tập trung vào ba vấn đề cốt lõi: (1) Đòi bỏ Điều 4, Hiến pháp; (2) Yêu cầu đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; (3) Đòi phi chính trị đối với lực lượng vũ trang...
Thứ ba, ông Hảo đã sáng lập nhiều hội, nhóm để truyền bá tư tưởng đối nghịch của mình, mà không báo cáo và không được sự đồng ý của chi bộ và tổ chức đảng quản lý. Số này bao gồm “Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh” (2006), Viện IDS (2007), “Nhóm kiến nghị 72” (2013), “Diễn đàn Xã hội Dân sự” (2013), “Nhóm Kiến nghị 61” (2014), “Nhóm Tinh thần Khai minh” (2014). Ngoài ra, ông Hảo cũng tham gia nhóm "Diễn đàn Sách hay" và "Cafe Thứ 7" với mục đích tương tự.
Như vậy, rõ ràng ông Chu Hảo đã vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách liên tục và có hệ thống trong vòng 13 năm, dù đã bị kỷ luật nhắc nhở nhiều lần. Việc kỷ luật ông Chu Hảo là hợp lý nếu xét theo nguyên tắc của tổ chức.
Sau khi xem xét vấn đề tổng thể vụ việc, tôi xin đưa ra 3 bình luận về vụ này:
Thứ nhất, cách hành xử của những người ủng hộ ông Chu Hảo cho thấy họ đang bóp méo các tư tưởng của thời Khai sáng để phục vụ cho lợi ích riêng của mình. Trái với hiểu lầm của nhiều nhà chống Cộng, trọng tâm của thời Khai sáng không nằm ở các tín điều về dân chủ, nhân quyền và tự do cá nhân - thứ chỉ thịnh hành từ cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII. Trong thực tế, thời Khai sáng phát sinh từ một quan điểm cuối thời Phục Hưng - rằng nếu áp dụng các phương pháp nghiên cứu đúng, thì con người cá nhân có thể tìm ra sự thật bằng lý tính của mình. Khi giới chống Cộng tung ra một loạt các thông tin sai sự thật để tâng bốc ông Hảo, đồng thời công kích Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đã phản bội tinh thần nền tảng của thời Khai sáng, chứ không có tư cách đại diện cho nó.
Thứ hai, loại người dành quá nhiều thì giờ để "mở miệng", "phản biện", hoặc hô hào "tự do dân chủ" không phải là trí thức. Loại người đó chỉ là các chính khách mị dân. Việc của trí thức là nghiên cứu, sáng tác để tạo ra những điều mới và có giá trị, chứ không phải là công kích nhà chức trách, hoặc "truyền đạo" dân chủ, nhân quyền. Một xã hội coi trọng trí tuệ và tính chuyên môn sẽ để trí thức làm chủ công việc riêng, cộng đồng chuyên môn của mình, chứ không cố biến tất cả trí thức thành chính khách và cố biến tất cả chính khách thành trí thức như giới chống Cộng.
Thứ ba, khi ông Chu Hảo cố tình vi phạm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng Cộng sản suốt 13 năm, thì Đảng có quyền kỷ luật ông Hảo. Vì quyết định kỷ luật trong nội bộ Đảng không phải là án hình sự, không thể nói rằng Đảng đang xâm phạm quyền tự do ngôn luận của Đảng viên,nếu ai chưa từng đọc Điều lệ Đảng, 19 điều đảng viên không được làm thì không nên phát biểu vô lối. Không ai nói Giáo hội Công giáo đang "vi phạm quyền tự do ngôn luận" khi cấm con chiên phản đối 10 điều răn. Nếu không hiểu vấn đề đơn giản này, ông Chu Hảo và những người bạn không có tư cách tuyên truyền tư tưởng chính trị để "khai sáng" cho người khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Banner Quảng Cáo

Banner Quảng Cáo

Loa Phường

Khẩu hiệu

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO
Gửi tin nhắn qua Mail: loaphuongblog2015@gmail.com; chúng tôi sẽ liên hệ và thỏa thuận

Translate (Dịch sang ngôn ngữ khác)

Bài đăng phổ biến

Thống kê

Fanpage

Lưu trữ Blog