Loa Phường Blog

Ẩn ý tuyên truyền nổi dậy trong "Khảo luận thứ 2 về chính quyền" của John Locke

Nhạn Biển
Khảo luận thứ hai về chính quyền


Cuốn sách "Khảo luận thứ 2 về chính quyền" của John Locke được xuất bản và ấn hành bởi NXB Tri Thức, do ông Lê Tuấn Huy dịch. John Locke là một nhà triết học chính trị nổi tiếng vào thời trước Khai Sáng. Ông là một trong số các học giả đặt nền móng cho các thiết chế dân chủ phương Tây hiện nay. Mặc dù mục đích của cuốn sách này là chống lại chế độ quân chủ phương Tây, nhưng đã được một số trí thức hiện nay lợi dụng để tuyên truyền, cài cắm các ý tưởng về lật đổ chính quyền, thay thế chính quyền hiện hành bằng mô hình chính trị mà John Locke đề xướng. Đứng đằng sau các hoạt động này chính là Giáo sư Chu Hảo, dịch giả của cuốn sách và một số trí thức thân thiết cùng phe nhóm với ông.

Dịch giả của cuốn sách này là ông Lê Tuấn Huy. Ông đã có bài viết trên pro&contra (http://www.procontra.asia/?p=3710) có tên: "Cơ quan lập pháp và sự tan rã của xã hội: nhìn từ John Locke". Bài viết này là "Viết cho việc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII thông qua Hiến pháp sửa đổi".  Trong bài viết này, ông đã khẳng định:


"Do vậy, đối với Locke, lập pháp bị hoán đổi là nhóm nguyên nhân đầu tiên khiến chính quyền bị giải thể. Có bốn biểu hiện khiến cơ quan này rơi vào tình trạng đó: 1. Quốc vương đặt ý chí độc đoán của mình cho lập pháp công bố; 2. Quốc vương cản trở lập pháp nhóm họp; 3. Quốc vương khiến cho cử tri hoặc cách tuyển cử bị hoán đổi mà không có sự châp thuận của nhân dân; và 4. Lập pháp khiến nhân dân rơi vào cảnh khuất phục ngoại bang". Bốn điểm mà ông Lê Tuấn Huy liệt kê ở trên đều là 4 điểm mà các tổ chức chống Cộng hiện nay đang quy kết cho chính quyền Việt Nam lâm thời nhằm mục đích sau cùng là "chính quyền bị giải thể". Việc đưa ra các ý kiến này trong bối cảnh Hiến pháp chuẩn bị được sửa đổi vào năm 2013, ông Tuấn Huy đã thể hiện rất rõ ý định của mình. Không chỉ có thế, ông còn ủng hộ John Locke trong việc cổ vũ dùng bạo lực để "giải thể chính quyền" : "Với giải pháp đó, không phải Locke cổ xúy cho loại bạo lực tuyệt đối. Ông nói rõ rằng học thuyết của mình, chủ trương quyền lực nơi nhân dân, mới chính là cái để ngăn ngừa bạo loạn, vì chính quyền phải biết rằng nó phải bảo toàn sở hữu của mọi người, nếu không, nhân dân sẽ phải thực hiện quyền thiết lập một cơ quan lập pháp mới (§226).Nổi loạn của người dân là điều răn đe mà Locke muốn nhà nước phải biết để tránh, để không buộc nhân dân phải đi đến giải pháp cuối cùng, sau khi chính quyền đã làm loạn trước bằng việc xâm đoạt những thứ mà nó phải bảo vệ cho họ." Đây không đơn thuần chỉ là một cách hiểu, đây là một cách thức mượn lời các tư tưởng gia phương Tây để dẫn dắt tầng lớp trí thức đi theo xu hướng lật đổ chính quyền mà họ mong muốn.

Giáo sư Chu Hảo vốn là một trong những người khởi xướng Diễn đàn Xã hội Dân sự cùng với Tiến sĩ Nguyễn Quang A và nhà văn Nguyên Ngọc. Ba người này chia nhau điều hướng và dẫn dắt các trí thức, trong đó Nguyễn Quang A dẫn dắt phe chống Cộng cực đoan, Nguyên Ngọc dẫn dắt văn nghệ sĩ, còn Chu Hảo dẫn dắt tầng lớp nghiên cứu và học thuật. Với nhiệm vụ này, thông qua việc in sách và tổ chức các sự kiện đình đám tuyên truyền về dân chủ kiểu Mỹ, Chu Hảo cố gắng nhồi nhét các tư tưởng này vào đầu các độc giả đam mê kiến thức của NXB Tri Thức. 

Cuốn "Khảo luận thứ 2 về chính quyền" là một trong số những cuốn như vậy. Sắp tới đây, với danh nghĩa của NXB Tri Thức và VUSTA, giáo sư Chu Hảo, thông qua một nhóm công chức bị tẩy não về chính trị, cuồng tín dân chủ kiểu Mỹ và có xu hướng bất mãn, có tên là Tinh thần Khai Minh sẽ tổ chức một buổi giới thiệu cuốn sách này tại Hội trường tầng 3 của VUSTA. Trong buổi hội thảo này, họ giả vờ giới thiệu sách nhưng chủ yếu là để tuyên truyền các thông điệp chính trị của mình, đó là về "xã hội dân sự". Tác phẩm này của John Locke có điểm cốt lõi là các giá trị về dân quyền và Xã hội dân sự:

 “Xã hội dân sự là một trạng thái hòa bình giữa những người sống trong đó, loại trừ được khỏi trạng thái chiến tranh nhờ vai trò của người phân xử.”  (tr.276). Người phân xử (thiết chế chính quyền) không loại trừ tự do của cá nhân, mà bảo vệ anh ta. Đối nghịch với đó là nền quân chủ chuyên chế: “nền quân chủ chuyên chế [...] thật sự mâu thuẫn với xã hội dân sự, và vì thế không hề là hình thức của chính quyền dân sự. Vì mục đích của xã hội dân sự là để tránh những phiền phức của trạng thái tự nhiên, và nó cũng chính là phương cách giải quyết cho những phiền phức tất yếu theo cùng với trạng thái này, ở việc mỗi người đều là quan tòa cho trường hợp của riêng mình, bằng cách thiết lập một thẩm quyền được nhận biết mà mỗi người của xã hội dân sự đều có thể cáo kiện đến do có bất kỳ tranh cãi có thể nảy sinh, và đó là thẩm quyền mà mọi người trong xã hội phải tuân thủ. Nơi đâu mà những con người bất kỳ không có một nơi có thẩm quyền như vậy để cáo kiện đến hầu có được quyết định cho sự khác biệt bất kỳ nào đó giữa họ, nơi đó người ta vẫn sống trong trạng thái tự nhiên, và vì thế mỗi người họ là một quân vương chuyên chế đối với những người sống dưới quyền thế của họ.” (tr.128-129 - Trích "Khảo luận thứ 2 về chính quyền").

John Locke cho rằng muốn "giải thể chính quyền" thành công thì cần phải có tư tưởng Cách Mạng triệt để, sẵng sàng thay cái cũ bằng cái mới, một khi cái cũ đã lỗi thời. Tư tưởng của John Locke không có sự thỏa hiệp hay hòa hợp, ông cho rằng thực hiện Cách mạng (bỏ cũ thay mới) không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của người dân. “Nhân dân có quyền hành động với tư cách quyền lực tối cao và tự mình tiếp tục công việc lập pháp, hoặc dựng lên một hình thức chính quyền mới, hoặc vẫn theo hình thức cũ đó nhưng được đặt vào tay những con người mới, theo những gì họ cho là tốt đẹp". 


Có phải rằng ông Chu Hảo, dịch giả Lê Tuấn Huy và nhóm Tinh Thần Khai Minh đang muốn kích động điều này từ những người đến tham dự. Được biết, sự kiện này  được các Admin của nhóm Tinh thần Khai Minh mời rộng rãi, số lượng lên tới hơn 1400 người, và nhờ chia sẻ trên các group cộng đồng trên facebook, các website cung cấp thông tin sự kiện. Trong khi đó, hội trường tầng 3 của NXB Tri Thức chỉ chứa được từ 80 đến 100 người. Các đoạn trích dẫn về dân quyền, mô hình phân quyền... được đưa liên tục trên event của facebook. Nếu không phải là một cuộc tuyên truyền chính trị mà chỉ đơn giản là một buổi hội thảo giới thiệu sách, thiết nghĩ nhóm Tinh Thần Khai Minh không cần thiết phải làm như vậy.

7 nhận xét:

 1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 2. “Xã hội dân sự là một trạng thái hòa bình giữa những người sống trong đó, loại trừ được khỏi trạng thái chiến tranh nhờ vai trò của người phân xử.” (tr.276). Người phân xử (thiết chế chính quyền) không loại trừ tự do của cá nhân, mà bảo vệ anh ta. Đối nghịch với đó là nền quân chủ chuyên chế: “nền quân chủ chuyên chế [...]
  …………………. vân vân……………

  Thực ra ông Lock viết đoạn trên đã tự mâu thuẫn với chính mình.

  1. Ông ta 1 mặt thừa nhận cần có người phân xử, và người phân xử uy tín nhất là chính quyền. Có nghĩa là ông ta thừa nhận Nhà nước chính là cái XHDS lớn nhất, đầy đủ chức năng nhất do hội dân sự gồm toàn thể các công dân lập ra. Do đó việc ông ta kêu gọi XHDS thay thế nhà nước chuyên quyền “quân chủ chuyên chế” thời đó, đồng nghĩa với phủ nhận-xóa bỏ “người phân xử uy tín nhất”.

  2. Sau khi xóa bỏ xong, cứ cho là thế, thì sao?
  Ông ta khuyến cáo: mỗi người đều là quan tòa cho trường hợp của riêng mình… mỗi người họ là một quân vương chuyên chế đối với những người sống dưới quyền thế của họ…
  Chưa nói đến ai là người chịu sống dưới quyền thế mà những người này theo lý thuyết của ông cũng có quyền đòi quyền lợi, đòi làm quan tòa. Khi ông Lock cho phép mỗi người đều làm quan tòa, làm quân vương! Thì thử hỏi hàng triệu quan tòa, triệu quân vương tự xử cho mình?

  Đó là thứ lý luận vớ vẩn ngõ cụt. Cái ông ta không dám nói đến là hàng triệu quan tòa quân vương kia lại phải chọn ra ĐẠI QUAN TÒA và ĐẠI QUÂN VƯƠNG để làm người phân xử theo điều (1).

  Lý luận John Lock đã quá cũ kỹ vớ vẩn, thế mà các vị nhân sĩ nhà ta lại muốn lấy nó làm cơ sở lý thuyết để làm cách mạng! Thật nực cười.

  Trả lờiXóa
 3. Tuy nhiên, các vị nhân sĩ chống chế độ này nguy hiểm! Để chống, không cần tìm đâu xa. Chính là Hegel, việc còn lại là tìm lại và đọc kỹ Hegel, một số triết gia trường phái của ông nữa, lọc ra những điều cần thiết:

  Triết gia nổi tiếng Hegel đã sớm chỉ ra, những nỗ lực chèo lái XHDS chống nhà nước chỉ là “phong trào” nhất thời, với 1 chút nỗ lực không thành và nhanh tàn ở châu Âu. Do đó XHDS hoặc là bị chối bỏ, hoặc là 1 phần bổ xung hài hòa trong tổng thể xã hội-nhà nước (ví dụ như nước Phổ). Theo Hegel, mọi nhà nước đều có “tư tưởng đạo đức” và đó cũng là mục tiêu chính của tổ chức XHDS.

  Trả lờiXóa
 4. Cái mỗi một người đều được ông Lock cho làm ĐẠI QUAN, ĐẠI VƯƠNG tất dẫn đến hỗn loạn. Thực thế châu Âu sau này là như vậy, đó là thời kỳ VÔ CHÍNH PHỦ (anarchy). Mặt khác, một phiên bản khác của Lock dẫn đến CNTD. Tóm lại cả 2 phiên bản:

  XHDS --> VÔ CHÍNH PHỦ
  XHDS --> CNTD

  Những gì chúng ta gọi là "chủ nghĩa tự do" ngày nay được sinh ra ở New England - đất Mỹ, gồm 6 bang phía bắc giáp Canada. Năm 1864, Orestes Brownson một chủ đất Anh mới, đã viết một bài luận tương phản xã hội Nam-Bắc. Mô tả của ông ta về đất Anh mới diễn tả chính xác CNTD hiện đại. Brownson viết: "Chủ đất Anh mới có những điểm tuyệt vời, nhưng không ngừng nghỉ trong thân thể và tâm trí, luôn luôn có mưu đồ, luôn luôn vận động, không bao giờ hài lòng với những gì đã có, và luôn luôn tìm cách làm cho cả thế giới giống mình, hoặc là phiền phức như mình." Mong muốn làm cho tất cả giống như chính mình là một đặc tính quan trọng của CNTD hiện đại. Là cơ sở của chủ nghĩa can thiệp quốc tế ngày nay.

  Đó cũng là những nghịch lý dẫn CNTD đến chỗ chống dân chủ, với mong muốn làm cho kẻ khác phù hợp với quan điểm của CNTD khiến họ bỏ tất cả những ai bất đồng quan điểm ra ngoài. CNTD cũng tự chính đáng cho mình rằng họ tin tưởng một cách chân thật bất cứ ai mang quan điểm khác biệt nếu không là ngu ngốc thì cũng là quỉ dữ. Brownson tiếp tục mô tả: Chủ đất Anh mới thông minh, nhưng hiếm khi vĩ đại, có giáo dục, nhưng lại ít khi học, hoạt động trí não nhưng hiếm khi là nhà tư tưởng, tôn giáo sâu sắc, mà thiên về vật chất: lòng sùng kính được sinh ra từ ngôi đền tiền tài...

  Trả lờiXóa
 5. Các ông Chu Hảo, Quang A, Nguyên Ngọc sẽ không đi xa hơn vô chính phủ và CNTD!

  Dĩ nhiên thế, bởi muốn làm cách mạng thực sự, thì các ông sẽ lại phải như ông Mác: chia XHDS thành 2; 1 là giai cấp VS và 1 là giai cấp TS, hai hội dân sự này được ông Mác mô tả là mâu thuẫn đối khác, không đội trời chung, 1 mất 1 còn!

  Có gì sai chăng?

  Không sai, nó đúng trong bối cảnh CNTB phát triển đến tột độ và đường cùng thối nát, chúng gây chiến tranh để cứu chúng, đẩy toàn bộ số đông còn lại vào chỗ chết, vào đường cùng không lối thoát.

  Nhưng ngày nay, chúng ta thành công và nắm quyền. VN không có ý định tiêu diệt TB đế quốc, hay giải phóng nhân dân lao động ở Mỹ hay Anh. Trừ khi chủ quyền quốc gia, độc lập tự do bị xâm phạm. Do đó cái gọi là đối kháng không còn. Ít nhất là trong ngắn hạn.

  Chúng ta có các công cụ và phương tiện không đối kháng để đấu tranh với CNTB: pháp luật, đường lối chính sách, định hướng của đảng.

  Tôi không chuyên về triết nhưng thấy rằng khi nghiên cứu, rất cần người có chuyên sâu. Tránh nhầm lẫn, và phản bác được đám lợi dụng XHDS có ví von nào đấy với làm CM.

  Trả lờiXóa
 6. TRUYỀN ĐƠN TỐ CÁO.
  TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG NHẬN HỐI LỘ 100 LƯỢNG VÀNG ĐỂ DUNG TÚNG BAO CHE CHO NHỮNG TỘI ÁC CƯỚP CỦA - GIẾT NGƯỜI

  Trả lờiXóa
 7. Do tò mò mình cũng đã tìm đọc cuốn sách này, và thấy đọng lại trong mình sau khi đọc cuốn sách là những nhận xét, những đoạn văn ẩn ý, kích động kêu gọi người dân nổi dậy

  Trả lờiXóa

Loa Phường

Khẩu hiệu

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO
Gửi tin nhắn qua Mail: loaphuongblog2015@gmail.com; chúng tôi sẽ liên hệ và thỏa thuận

Translate (Dịch sang ngôn ngữ khác)

Bài đăng phổ biến

Thống kê

Fanpage

Lưu trữ Blog