Loa Phường Blog

Bỏ phiếu tín nhiệm 49 cán bộ cấp cao

Loa PhườngPhường Loa

Một vấn đề khiến dư luận hết sức quan tâm là việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sẽ diễn ra vào kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Theo đó 47 người sẽ được lấy phiếu tín nhiệm nhằm đánh giá mức độ tín nhiệm để rút kinh nghiệm trong công tác điều hành, chỉ đạo của mình cũng như việc phấn đấu, phẩm chất, năng lực, hiệu quả hoạt động của những người được lấy phiếu tín nhiệm.
Việc lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh trên là sự phản ánh mức độ tín nhiệm của Quốc hội đối với người đang giữ chức vụ  đồng thời phản ánh những đánh giá của đại biểu quốc hội về hiệu quả hoạt động, phát triển trên các lĩnh vực của đất nước.
          Việc lấy phiếu tín nhiệm lần này đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc bổ nhiệm thể hiện sự đổi mới và dân chủ trong việc đánh giá đối với các chức danh, nó thể hiện sự quyết tâm trong công tác cải cách hành chính và quản lý cán bộ nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của những người giữ trọng trách trong điều hành chính phủ. 
Cử tri cả nước tin tưởng rằng đây sẽ là một cơ hội tốt để những người đại diện cho họ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trong hiệu quả công viêc qua đó nâng cao chất lượng công tác trên các lĩnh vực được phân công.

29 nhận xét:

 1. Đại biểu Quốc hội là những người do nhân dân tín nhiệm bầu ra, tin tưởng để họ quyết định những vấn đề của đất nước thay mặt cho nhân dân, ý kiến của họ phục vụ cho lợi ích của nhân dân lao động. Do đó chúng ta tin tưởng rằng họ sẽ không dễ dàng bị cám dỗ và họ sẽ đưa ra những quyết định sáng suốt để tiếp tục đưa đất nước phát triển theo đúng nguyện vọng mà mong ước của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 2. Vai trò Quốc hội ngày càng nâng cao. Trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội trước nhân dân đang được thể hiện rõ nét. Tôi tin tưởng họ không phụ lòng tin của chúng ta

  Trả lờiXóa
 3. Không thể không tin tưởng vào đại biểu Quốc hội khi mà họ đang ngày càng tỏ ra chuyên nghiệp hơn, trách nhiệm hơn đối với mong mỏi của cử tri

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những người đứng ra bỏ phiếu đều là những người được nhân dân tin tưởng bầu ra, có tư tưởng chính trị vững vàng. Với 500 phiếu bầu cho 49 vị trí ta nên tin tưởng vào sự công tâm của những người bỏ phiếu. Họ sẽ chọn ra được những người xứng đáng ngồi vào vị trí đó.

   Xóa
 4. Nhân dân tin tướng mời bầu cử để Quốc hội đại diện cho nhân dân chọn ra những người đủ đức đủ tài vào các vị trí quan trọng của đất nước. Chính vì vậy chúng ta hãy tin tưởng vào những gì mà Quốc hội lựa chọn vì ở đó đã thể hiện rõ được ý chí quyết tâm của nhân dân ta rồi

  Trả lờiXóa
 5. Khâu quy hoạch cán bộ đang yếu do đó phải có những cơ chế kịp thời để thay đổi tình trạng hiện nay. Để công tác quy hoạch cán bộ có cơ sở xác đáng thì việc lấy phiếu tín nhiệm là một việc làm hết sức cần thiết. Để quy trình này có hiệu quả, phải có những quy định chặt chẽ trong việc vận động hành lang để làm sai lệch kết quả bỏ phiếu. Cái này không phải là điều mới mẻ trên thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thể hỏi kinh nghiệm từ các nước khác trong việc thực hiện.

  Trả lờiXóa
 6. Người trong này đều nhờ vào tài năng và trách nhiệm của mình để có được sự tin tưởng của nhân dân để đại biểu cho những suy nghĩ và mong muốn của người dân . vì vậy chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng vào các vị đại biểu quốc hội mà mình đã bầu ra

  Trả lờiXóa
 7. việc bỏ phiếu đối với những vị trí chủ chốt trong bộ máy của nhà nước và chính phủ thể hiện sự dân chủ hóa trong đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên việc bỏ phiếu tín nhiệm cần được thực hiện có trách nhiệm và nghiêm túc cần xuất phát trên tinh thần đóng góp ý kiến cho sự tiến bộ của nhau chứ không phải là để hãm nhau

  Trả lờiXóa
 8. Theo tôi việc bỏ phiếu tín nhiệm nên sử dụng đó là một nguồn để đánh giá quá trình hoạt động cả cán bộ chứ không phải lấy đó là căn cứ duy nhất để đánh giá tránh những việc lợi dụng việc bỏ phiếu tín nhiệm để hạ bệ nhau với những mục đích xấu. Còn việc có thông qua bỏ phiếu hay không phụ thuộc vào kết quả tán thành của các đại biểu quốc hội

  Trả lờiXóa
 9. Kỳ họp quốc hội lần này sẽ bỏ phiếu để có đồng ý hay không với việc bỏ phiếu lấy tín nhiệm đối với những vị trí chủ chốt trong Nhà nước và chính phủ. Theo tôi thì việc bỏ phiếu thì chugs ta nên thông qua nhưng không quá phụ thuộc vào việc đó mà kết luận quá trình hoạt động của cán bộ mà phải phụ thuộc vào nhiều nguồn thông tin

  Trả lờiXóa
 10. Những vị trí chủ chốt trong Nhà nước và Chính phủ đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng do vậy việc hội nghị TW7 thảo luận về vấn đề này cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên cần tỏ chức thực hiện việc bỏ phiếu tính nhiệm một cách khoa học chặt chẽ và có nghiên cứu tổng kết

  Trả lờiXóa
 11. Việc bỏ phiếu tín nhiệm cần thực hiện trên tinh thần thực hiện trên tinh thần xây dựng góp ý cho nhau chứ không phải để trù dập nhau. Kết quả của việc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ góp phần trong việc đánh giả về uy tín cũng như hiệu quả công việc của những vị trí chủ chốt tránh việc chạy phiếu sẽ gây ra tình trạng tiêu cực nhiều hơn

  Trả lờiXóa
 12. Đại biểu Quốc hội là những người được dân tin, dân yêu, là đầy tớ trung thành của đất nước. Mọi người dân đã tín nhiệm vào khả năng và phẩm chất đạo đức thì mới trao cho họ chức vụ quan trọng, chúng ta nên tinn tưởng vào sự lựa chọn của chúng ta, những cán bộ được bầu có đủ bản lĩnh trước mọi sự cám dỗ

  Trả lờiXóa
 13. Những cán bộ cấp cao của Đảng là những con người được nhân dân tín nhiệm về khả năng, bản lĩnh và cả đạo đức. Vì thế chúng ta có thể đặt niềm tin vào họ

  Trả lờiXóa
 14. việc bảo phiếu tín nhiệm của đại biểu quốc hội những người đại diện cho người dân việt nam đánh giá và thay người dân nói lên tiếng nói của người dân. việc bỏ phiếu tín nhiệm nhằm đánh giá khả năng lãnh đạo của các lãnh đạo đồng thời qua đó kiểm tra quá trình thực hiện và công tác của các cán bộ cao cấp của đảng đó là điều mà đảng cộng sản việt nam ta đang ra sức thực hiện và phát huy vai trò và khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam ta

  Trả lờiXóa
 15. Vai trò Quốc hội, đại biểu quốc hội những người đại diện cho người dân nói, làm thay người dân việt nam ta và có trách nhiệm với việc xây dựng đất nước ngày càng được nâng cao. Trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội trước nhân dân đang được thể hiện, vai trò lãnh đạo của đảng và nhà nước ta càng ngày càng được thể hiện theo đúng tư tưởng và phương châm xây dựng xã hội chủ nghĩa ở việt nam ta

  Trả lờiXóa
 16. việc đánh giá vai trò, năng lực và trách nhiệm của cán bộ cáo cấp những người đưa ra những hoạch định về chính sách và phát triển của đất nước thì việc đánh giá khả năng và sự tín nhiệm của nhân dân là việc làm cần thiết qua đó cũng thấy được rằng tính tự do, dân chủ của người dân được phát huy tối đa nhất. đất nước chúng ta là đất nước của dân, do dân và vì dân

  Trả lờiXóa
 17. vai trò lãnh đạo của đảng ngày càng được khẳng định bằng cách khẳng định vai trò của người dân trong việc tín nhiệm cán bộ của đất nước ta. đại biểu quốc hội là những người nói lên tiếng nói của người dân, thay nhân dân đưa ra những điều mà nhân dân muốn. việc bỏ phiếu tín nhiệm của 49 cán bộ cao cấp của nhà nước ta là việc đúng đắn để khẳng định được nag lực và trách nhiệm của họ trong việc xây dựng đất nước

  Trả lờiXóa
 18. với quan điểm chỉ đạo và đề ra các chính sách và nghị quyết mới của đảng và nhà nước trong sự giữ vữn trong sách đảng cộng sản việt nam và các cán bộ nhà nước việt nam ta. việc phê bình và tự phê bình nhằm đánh giá và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực. một trong số đó là việc bỏ phiếu tín nhiệm của 49 vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước ta nhằm đám bảo tính dân chủ trong đó

  Trả lờiXóa
 19. đó mới là thế hiện quyết tâm làm trong sạch bộ máy lãnh đạo của đảng và nhà nước ta. đó là quyết tâm đưa đất nước ta tiến lên tiến lên hơn nữa. việc đánh giá năng lực và trách nhiệm của cán bộ là việc cần thiết để có thể có được những người có tâm, có tầm với đất nước ta

  Trả lờiXóa
 20. đánh giá và tín nhiệm cán bộ là đúng. qua đó thấy được quyết tâm làm trong sạch và củng cố thêm sức mạnh lãnh đạo của đảng ta, đưa đất nước ta tới con đường mà người dân việt nam đã chọn đó là chủ nghĩa xã hội. mọi người có cuộc sống ấm no hạnh phúc và công bằng xã hội

  Trả lờiXóa
 21. Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn là một chủ trương lớn, thể hiện sự dân chủ, công khai và minh bạch đối với quyền lực nhà nước. Thể hiện sự tiến bộ, sự dân chủ trong quản lý nhà nước, trong xác lập quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Tôi hưởng ứng tích cực chủ trương này, và mong rằng chủ trương này sẽ tiếp tục được thực hiện một cách nghiêm túc.
  Tuy nhiên, cũng cần tránh việc lợi dụng bỏ phiếu tín nhiệm để lồng ghép ý kiến chủ quan của cá nhân, lợi dụng bỏ phiếu tín nhiệm để trả thù cá nhân.

  Trả lờiXóa
 22. Nếu lúc nào cũng sợ thất bại thì không thể đi đến thành công. Chúng ta cần tin tưởng vào việc bỏ phiếu tin nhiệm cán bộ. Có thể có một vài điều chưa thực sự được như mong muốn nhưng không nên cầu toàn. Khắc đi khắc đến đích.

  Trả lờiXóa
 23. Phương Lan nói đúng. Mình cũng nghĩ như vậy. Cứ xem các kỳ họp Quốc hội đi. Càng ngày càng nâng cao tính dân chủ, quyền lực giám sát. Hãy tin tưởng vào họ.

  Trả lờiXóa
 24. Việc làm này thể hiện sự khách quan trong quá trình chọn ra được những vị lãnh đạo cho đất nước, mong rằng với sự cố gắng này, chúng ta sẽ chọn được những người tài thực sự cho đất nước

  Trả lờiXóa
 25. Đại biểu quốc hội đều là những ngươi có trách nhiệm có đạo đức họ là những người được người dân tín nhiệm và bầu nên để đại diện cho tiếng nói của mình vì vậy chúng ta luôn tin tưởng vào tính công minh của những lá phiếu khi bỏ phiếu tín nhiệm

  Trả lờiXóa
 26. Các đại biểu đại diện cho tiếng nói của người dân,đó là những người có trình độ hiểu biết,công tâm và đầy trách nhiệm. Tôi tin rằng những lá phiếu tín nhiệm của các đại biểu là hoàn toàn khách quan!

  Trả lờiXóa
 27. Đây là việc quan trọng, bỏ phiếu tín nhiệm là một kênh để xem xét đại biểu có đủ tư cách, năng lực không, từ đó có thể thay đổi, bổ sung những người có năng lực, phẩm chất, những đại biểu làm lơi cho dân, cho nước. Chính vì thế việc bỏ phiếu tín nhiệm phải thực sự công minh, vì cái chung, không thể có cám dỗ, suy nghĩ cá nhân trong đó được

  Trả lờiXóa
 28. Cẩn thận nếu không sẽ bị các nhóm lợi ích thâu tóm. Đại biểu phải xứng đáng là đại biểu cơ. Hi vọng bầy sâu đang lớn mạnh trong Đảng sẽ bị ốm và chết dần. Lo quá.

  Trả lờiXóa

Loa Phường

Khẩu hiệu

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO
Gửi tin nhắn qua Mail: loaphuongblog2015@gmail.com; chúng tôi sẽ liên hệ và thỏa thuận

Translate (Dịch sang ngôn ngữ khác)

Bài đăng phổ biến

Thống kê

Fanpage

Lưu trữ Blog