Loa Phường Blog

Bắt tạm giam Nguyễn Thị Oanh là đúng luật


Đọc bài  Công an tiếp tục làm càn trên trang “danoan2012”, Loa Phường tôi thấy đám “Rận chủ” này mắc căn bệnh thật khó chữa, đấy là căn bệnh “ngu bẩm sinh” và “vừa ăn cướp vừa la làng”. Trong bài viết này những kẻ núp danh “dân oan” cố gắng la làng về việc  ông Trần Đình Huy gửi “đơn kêu cứu khẩn cấp đến các tổ chức Uỷ ban bảo vệ bà mẹ trẻ em Trung Ương, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Các tổ chức bảo vệ bà mẹ, trẻ em Việt Nam và Quốc Tế, Các bà mẹ đang mang thai trên toàn thế giới, Các cơ quan truyền thông Việt Nam và Quốc Tế, để xin mọi người lên tiếng cứu vợ ông là bà Nguyễn Thị Oanh đã bị bắt và tạm giam một tháng qua, vì là trợ lý cho một giám đốc bị gán ghép cho tội trốn thuế”.

Đúng là hoàn toàn bịa đặt và thiếu căn cứ. Xin thưa với đám “Rận chủ” và “Dân oan”, vị giám đốc mà theo ông Huy đã bị “gán ghép” cho tội trốn thuế là Luật sư Lê Quốc Quân, 41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam, có trụ sở tại tầng 5, nhà A9, D2, phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, y bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội bắt tạm giam ngày 27-12- 2012 vì phạm tội trốn thuế được quy định tại Điều 161 Bộ luật Hình sự. Vậy mà ông Huy lại bảo Lê Quốc Quân bị “gán ghép” tội trốn thuế. Nói như Huy người ta thường gọi là nói càn hay nói láo. Việc Quân phạm tội rõ như ban ngày tới mức cả bày “Rận chủ” chẳng con nào dám mở miệng bênh Quân vậy mà Huy lại nói Quân bị gán ghép. Việc nói càn này của Huy xem ra cũng chẳng có gì là lạ bởi Nguyễn Thị Oanh vợ Huy là mắt xích quan trọng trong vụ án. Oanh là kế toán, đồng thời là em họ của Quân, Oanh biết rõ những ngón trốn thuế của ông chủ Lê Quốc Quân nhưng không những không ngăn cản mà còn bằng nghiệp vụ kế toán của mình hợp thức hóa các hoạt động vi phạm pháp luật của Quân, che mắt các cơ quan quản lý, tất nhiên khi làm những việc vi phạm pháp luật như vậy Oanh đã được anh em nhà Quân trả thù lao thỏa đáng vậy thì tất nhiên khi Quân bị bắt, cơ quan cảnh sát điều tra phải bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Oanh để phục vụ công tác điều tra. Đây là chuyện hết sức bình thường và phù hợp với pháp luật Việt Nam.
Chuyện như vậy nhưng để bênh vợ mình Huy đã làm đơn xuyên tạc sự thật, bôi nhọ  cơ quan điều tra, nực cười hơn cơ sở pháp lý mà Huy trích dẫn để bênh vợ mình là điều 88 bộ luật Tố tụng hình sự, có điều Huy không dẫn đầy đủ điều 88 mà lại cắt gọt chỉ lấy phần có lợi cho mình. Điều 88 có nêu:
88. T¹m giam
1. T¹m giam cã thÓ ®­îc ¸p dông ®èi víi bÞ can, bÞ c¸o trong nh÷ng tr­êng hîp sau ®©y:
a) BÞ can, bÞ c¸o ph¹m téi ®Æc biÖt nghiªm träng; ph¹m téi rÊt nghiªm träng;
b) BÞ can, bÞ c¸o ph¹m téi nghiªm träng, ph¹m téi Ýt nghiªm träng mµ Bé luËt h×nh sù quy ®Þnh h×nh ph¹t tï trªn hai n¨m vµ cã c¨n cø cho r»ng ng­êi ®ã cã thÓ trèn hoÆc c¶n trë viÖc ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö hoÆc cã thÓ tiÕp tôc ph¹m téi.
2. §èi víi bÞ can, bÞ c¸o lµ phô n÷ cã thai hoÆc ®ang nu«i con d­íi ba m­¬i s¸u th¸ng tuæi, lµ ng­êi giµ yÕu, ng­êi bÞ bÖnh nÆng mµ n¬i c­ tró râ rµng th× kh«ng t¹m giam mµ ¸p dông biÖn ph¸p ng¨n chÆn kh¸c, trõ nh÷ng tr­êng hîp sau ®©y:
a) BÞ can, bÞ c¸o bá trèn vµ bÞ b¾t theo lÖnh truy n·;
b) BÞ can, bÞ c¸o ®­îc ¸p dông biÖn ph¸p ng¨n chÆn kh¸c nh­ng tiÕp tôc ph¹m téi hoÆc cè ý g©y c¶n trë nghiªm träng ®Õn viÖc ®iÒu tra, truy tè, xÐt xö;
c) BÞ can, bÞ c¸o ph¹m téi x©m ph¹m an ninh quèc gia vµ cã ®ñ c¨n cø cho r»ng nÕu kh«ng t¹m giam ®èi víi hä th× sÏ g©y nguy h¹i ®Õn an ninh quèc gia.
         Như vậy Nguyễn Thị Oanh phạm tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù trên hai năm và có căn cứ cho rằng Oanh có thể cản trở việc điều tra. Với căn cứ này Viện kiểm sát hoàn toàn có thể phê chuẩn việc bắt tạm giam đối với Oanh.  
         Trong quá trình tạm giữ để điều tra, cơ quan điều tra có tài liệu khẳng định nếu không tạm giam với Oanh, đối tượng này sẽ gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, do đó dù Oanh đang có thai việc  viện kiểm sát phê chuẩn lệnh tạm giam với Oanh áp dụng theo Điểm b, Khoản 2, Điều 88 Bộ Luật tố tụng hình sự là đúng theo luật.
         Việc bắt Lê Quốc Quân, lê Đình Quản và Nguyễn Thị Oanh là một lời răn đe, cảnh tỉnh cho những kẻ đang có ý định làm những việc trái pháp luật, đi ngược lại lợi ích của Tổ quốc và nhân dân.  

11 nhận xét:

 1. Đúng là vợ chồng bênh nhau. Cơ quan điều tra công an người ta làm việc thấy có đủ chứng cứ rồi thì người ta mới tiến hành bắt người và điều tất nhiên người ta phải dựa vào luật pháp chứ không phải là làm càn.

  Trả lờiXóa
 2. TRÀ ĐÁ VỈA HÈ14:11 22 tháng 1, 2013

  Huy chồng của Oanh đã cắt xén điều luật của Nhà nước để đưa vào đơn thư như thế, ban đầu đọc thì ai cũng thấy có lý cả. Nhưng nếu xem rõ lại điều 88 thì ở điều khoản sau thì bắt người là hoàn toàn đúng luật pháp.

  Trả lờiXóa
 3. Danoan2012 là một trang của bọn phản động chuyên đưa các bài viết có tính chống đối chính quyền lên để kích động lòng dân ta. Tất cả các bài viết trên đó đều là xuyên tạc sự thật không thể tin được.

  Trả lờiXóa
 4. Vi phạm luật pháp thì bắt dữ thôi chứ oan khuất cái nỗi gì.

  Trả lờiXóa
 5. Thấy bảo chạy trốn về quê rồi tính. Chắc là do bỏ trốn nên bị bắt đấy

  Trả lờiXóa
 6. À, chứ ai thừa hơi đâu bắt mà nuôi cho phí cơm. Cũng là tiền thuế của dân chứ bộ!

  Trả lờiXóa
 7. Bao giờ người bênh chả kể bớt xén để bênh. Chồng bênh vợ là đương nhiên. Cho nên người ta nghi vấn, không tin là phải.

  Trả lờiXóa
 8. Phạm pháp thì đi tù, có thế thôi. Kêu là chuyện bình thường. Cứ đúng luật thôi.

  Trả lờiXóa
 9. Kêu ca làm gì vô ích.Có gan làm có gan chịu !

  Trả lờiXóa
 10. Tội của Thi Oanh là đúng rồi còn kêu ca cái gì,oan Thị Mầu à.

  Trả lờiXóa
 11. Bọn Danoan2012 toàn nói láo nói xiên, nói xấu Đảng, xuyên tạc sự thật. Rõ là một trang phản động.

  Trả lờiXóa

Loa Phường

Khẩu hiệu

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO
Gửi tin nhắn qua Mail: loaphuongblog2015@gmail.com; chúng tôi sẽ liên hệ và thỏa thuận

Translate (Dịch sang ngôn ngữ khác)

Bài đăng phổ biến

Thống kê

Fanpage

Lưu trữ Blog