Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

Có 18 đời vua Hùng, vậy 10/3 là giỗ vị vua nào?

Có 18 đời vua Hùng, vậy 10/3 là giỗ vị vua nào? - Ảnh 3.Previous Post
Next Post

post written by:

1 nhận xét:

  1. Những nén hương thơm, những bông hoa thành kính dâng lên các vua Hùng, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của nhân dân hôm nay và các thế hệ mai sau đối với người con , đã xây dựng Tổ quốc. Đã viết thêm những trang sử huy hoàng chói lọi nhất của dân tộc, một tấm gương sáng cho thế hệ mai sau.

    Trả lờiXóa