Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Giọt nước rơi

Sông Cầu

Giọt nước lỡ rơi
Làm đau mặt biển!
Bàn chân lỡ bước
 Làm đau cỏ xanh!
Cánh chim lỡ bay
Làm đau nhành lá!
Một lời lỡ nói
Làm đau... một đời!
Đừng làm giọt nước lỡ rời

Để đau đáu một vòm trời đỏ mây!
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: