Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Đất nước - ngồi xuống


Thời kháng Pháp
Bác kể chuyện anh Núp bắn giặc Tây chảy máu
Rồi buôn làng vùng lên chiến đấu
Đất nước đứng lên,
Đánh đuổi giặc Pháp cút về
Và bác được cả nước biết tên
Tên bác gắn liền với đất nước đứng lên
Thời kháng Mỹ
Bác không viết về anh hùng Núp nữa
Nhưng “đất Quảng” với “rừng xà nu”
Vẫn vùng lên
Bắn Mỹ chảy máu
Cả Việt nam vùng lên chiến đấu
Đất nước đứng lên
Đánh đuổi giặc Mỹ cút về
Còn bác, nhiều người vẫn biết tên
Tên bác gắn liền với đất nước đứng lên
Thời kháng Tàu 1979
Bác chưa viết gì, chắc vì cuộc chiến quá nhanh
Giặc mới tràn vào đã bỏ chạy ôm đầu máu
Cả Việt nam vùng lên chiến đấu
Đất nước đứng lên
Đánh đuổi giặc Hán cút về.
Còn bác cũng ít người còn biết tên
Nhưng nhắc đến vẫn gắn liền với đất nước đứng lên
Thời tranh chấp biển Đông 2011
Bác không viết, mà ra đường hô đả đảo
Nhìn thấy bác có vài người bảo 
Đất nước đứng lên kìa
Và nhân dân khoảng mấy chục đến vài trăm
Cũng vùng lên nhưng không bắn Tàu chảy máu
Vì giặc Tàu kia còn ở bên nước nó
Nên đất nước đứng lên
Chẳng đánh đuổi ai, chỉ ra đến Bờ Hồ
Rồi vào quán cafe
Đất nước ... ngồi xuống
Bác bây giờ cả nước lại biết tên
Cái tên gắn liền với ... ngồi xuống ... đứng lên
(Hoà Bình's blog)
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: